Přihláška

Datum kempu
14. - 20. 7. 2024

Přihláška CZ
Adresa učastníka kempu.
Kategorie:
skupina „H+D“ Hobby a ženy (věk neomezen)
* povinné položky, nutno vyplnit!

Platba zálohy

Zálohu 2.500,- Kč je nutné zaplatit do konce března daného roku.
Bankovní spojení: K.B. Kladno, č. účtu 43-8306050277/0100
Variabilní symbol: jméno a příjmení účastníka